Interviuri

Această secţiune nu conţine momentan decât 4 interviuri. Munca de traducere a altor 9 este în curs de desfăşurare, restul acestora rămânand să vadă lumina Internetului la următoarele update-uri ale acestui website.

1. Interviu înregistrat pe bandă magnetică, luat lui Carlos Castaneda la puţin timp după publicarea primului său volum, realizat de către Jane Hellisoe.

Acesta a fost unul dintre primele interviuri ale lui Castaneda. Castaneda ezită înainte de a da unele răspunsuri, începe cu o idee şi termină cu o alta, pare a fi distrat. Trebuie însă ţinut cont de faptul că aceasta este transcrierea cuvânt cu cuvânt a unei conversaţii verbale, şi este cunoscut că în astfel de situaţii apar unele discontinuităţi, inerente spontaneităţii date de un interviu neregizat, în care întrebările sunt ştiute dinainte iar răspunsurile sunt pregătite din timp.

 

2. Interviu luat de către Daniel Trujillo Rivas lui Carlos Castaneda, apărut în numărul din februarie 1997 al revistei Uno Mismo.

Unul dintre ultimele interviuri ale lui Castaneda. În contrast cu primul, se detaşează în acest interviu o persoană sigură pe sine, răspunzând la obiect, tranşant, lăsând totuşi impresia că păstrează destule lucruri învăluite în mister. O calitate certă a acestui interviu este tendinţa pe care o are cititorul, după lecturare, de a căuta să afle mai multe pe cont propriu.

 

3. Interviu luat lui Castaneda de către Graciela Corvalan, apărut în nr. 14-15 (1985) al revistei Magical Blend.

Acest interviu prezintă un Carlos Castaneda “al perioadei de mijloc”, fiind acordat de către acesta la câtva timp după publicarea volumului “Al doilea cerc de putere”.

 

4. Interviu acordat revistei Dimensions de către Florinda Donner-Grau în februarie 1992.

O mulţime de informaţii interesante în această conversaţie. Pe de altă parte, Florinda, ca şi Taisha Abelar, susţine aceleaşi idei şi principii referitoare la superioritatea femeilor faţă de bărbaţi. Lucru care poate este adevărat, însă faptul că este susţinut cu atâta înverşunare lasă de gândit.

 

5. Extras dintr-un interviu cu Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar şi Carol Tiggs (Mas Alla, 1997).

Un interviu ce, la prima vedere, poate părea a fi mult prea regizat. Totuşi, poate tocmai din această cauză (sau poate datorită că toate cele ‘trei doamne ale infinităţii’ au participat), răspunsurile sunt clare, iar conceptele bine definite, nelăsând loc de interpretări.

6. Interviu acordat de către Carlos Castaneda postului de radio KPFA, în 1968.

Multe aspecte din cadrul acestor interviuri pot apărea de neînţeles în lipsa unui cadru mai larg. Tocmai de aceea, considerăm utilă prezentarea, chiar şi numai schematică (deocamdată), a câtorva persoane care au avut tangenţe cu sistemul castanedian, persoane care, în fond, fac parte constituentă din acest cadru. Această subsecţiune este împărţită în două părţi: prima conţine persoanele ce i-au fost apropiate lui Castaneda, care apar în cărţile sale, iar cea de-a doua încadrează diversele persoane ce au scris despre cărţile sale sau care au pretins că îi sunt discipoli. Am numit aceste două categorii drept ‘Cercul interior’ şi, respectiv, ‘Cercul exterior’.

[Home] [Avertisment] [FAQ] [News] [Biografie] [Cărti] [Articole] [Interviuri] [Foto] [Contact] [Download] [Links]