FAQ

Frequently Asked Questions - Întrebări Puse Frecvent

Dat fiind faptul că acest site a fost lansat de curând, momentan nu există prea multe întrebări. Această stare de fapt se va schimba însă, pe măsură ce vom primi un feedback din partea vizitatorilor acestor pagini.

1. Care este de fapt scopul acestui website?

2. Cum ar putea cineva să fie interesat de tâmpeniile astea? Doar X-ulescu a dovedit şarlatanismul lui Castaneda!

3. Castaneda a murit?

4. Are Castaneda vreun succesor?

5. Care este gradul de interes general asupra învăţăturilor lui Castaneda/don Juan în România?

6. Ce are de-a face MISA (Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut) cu Carlos Castaneda?

7. Am scris un articol grozav despre Castaneda. Mi-l publicaţi în paginile voastre?

8. De ce nu pomeniţi nimic despre aspectul X din învăţăturile lui Castaneda?

9. De ce în cazul articolelor reproduse din diverse periodice nu menţionaţi întotdeauna şi data de apariţie a revistei?

1. Care este de fapt scopul acestui website?

Acest website serveşte aceluiaşi scop pe care îl au majoritatea siturilor de pe Internet, şi anume acela al informării. Ideea care a stat la baza conceperii şi construirii acestor pagini a fost aceea de a oferi şi publicului român o pertinentă sursă de informaţii cu privire la acest subiect, în limba sa maternă. Pot exista, de asemenea, şi persoane care nu au habar de cine e Castaneda sau ce a făcut el,  dar care, explorând aceste pagini, ar putea deveni interesate de scrierile acestuia. Şi, nu în ultimul rând, noi înşine am avut şi avem mult de câştigat (în domeniul cunoaşterii, evident) lucrând la acest website. (Adeseori multe aspecte şi nuanţe neîntrezărite până în momentul respectiv sunt descoperite atunci când cauţi să explici altcuiva cunoştinţe din domenii mai complexe, cum este cel de faţă, de exemplu.)

 

2. Cum ar putea cineva să fie interesat de tâmpeniile astea? Doar X-ulescu a dovedit şarlatanismul lui Castaneda!

Aceasta este o chestiune de principii. Principiile, convingerile şi credinţele şi le formează fiecare, în funcţie de cât îi permite intelectul şi spiritul, în funcţie de mediul în care trăieşte, educaţia pe care o are, fondul genetic şi, nu în ultimul rând, în funcţie de informaţiile la care are acces. Să studiezi literatura mistică şi să crezi tot ceea ce citeşti nu este prea indicat, asta duce la o extraordinară împotmolire. Nimeni nu vă cere să credeţi tot ce scrie în aceste pagini. Acesta nu ar fi altceva decât un comun comportament sectarian de tip mesianic, iar această atitudine este destinată eşecului. Practicarea misticismul presupune însă o experienţă directă, o cunoaştere adevărată, de primă mână, şi nu una de tip second-hand. Dacă tu ştii, cum ţi-ar putea cineva spune că nu este adevărat? Citindu-l pe X-ulescu şi crezând apoi despre Castaneda că este un farsor, nu înseamnă decât că cineva şi-a schimbat o credinţă cu o alta, şi a început să îl urmeze pe X-ulescu, în loc să-l urmeze pe Castaneda. Concluzia care se desprinde de aici considerăm că este mult prea evidentă.

 

3. Castaneda a murit?

Da. Conform tuturor informaţiilor disponibile, a murit în luna mai a anului 1998. Moartea sa a fost anunţată oficial aproape 3 luni mai târziu, în iunie. Cauza morţii a fost cancerul la ficat. A fost incinerat, iar cenuşa rămasă a fost dusă în Mexic şi împrăştiată deasupra deşertului. Cleargreen, website-ul oficial al lui Castaneda, are altă versiune, conform căreia Castaneda ar fi fost mistuit de “focul din interior”, precum don Juan, mentorul său.

 

4. Are Castaneda vreun succesor?

În timpul vieţii lui Castaneda, au existat numeroase personaje care au pretins că ar fi discipolii săi. Castaneda chiar a avut câteva procese care au avut la bază acest lucru. După moartea sa, numărul celor pretinzând că l-au avut ca maestru direct pe Castaneda a sporit considerabil. Însă oficial, un asemenea succesor nu există.

 

5. Care este gradul de interes general asupra învăţăturilor lui Castaneda/don Juan în România?

Până la apariţia primului volum (1995) tradus în română, numele lui Castaneda era cvasinecunoscut în România. Cvasinecunoscut, pentru că exista totuşi un grup restrâns, format din persoane care erau extrem de entuziasmate şi de devotate practicării tehnicilor prezentate în cărţile lui Castaneda. În interiorul acestui grup circulau toate cărţile lui Castaneda apărute până la acea dată (1992), traduse în română şi bătute la maşina de scris. Pentru formarea unei corecte idei asupra fervorii grupului în cauză, trebuie menţionat faptul că atunci când “The Art of Dreaming” a fost publicată (1993) şi un exemplar al acestei cărţi a intrat în posesia acestui grup, nu a trecut o săptămână şi cartea fusese deja tradusă, existând deja sutele de pagini bătute la maşina de scris şi câteva cópii xerox ale acestora. (Sunt cunoscute atât de multe detalii despre acest grup datorită faptului că unul dintre “constructorii” acestui website a făcut parte din el la vremea respectivă.) După succesul comercial al editurii Univers Enciclopedic cu “Învăţăturile lui don Juan”, drepturile de copyright pentru celelalte volume au fost vândute pe bani grei Editurii Rao. Oricum, este indubitabil că această editură şi-a rotunjit apoi destul de mult veniturile prin publicarea acestei serii, Castaneda devenind un nume tot mai căutat în librării. Interesul despre tensegritate, vedere, tonal şi nagual etc, se pare că devine tot mai crescut în România în ultima vreme. În urmă cu 5 ani, situl oficial al lui Castaneda (www.cleargreen.com), lista la secţiunea “Practice Groups” doar două grupuri din România. În prezent, numărul lor depăşeşte 20.

 

6. Ce are de-a face MISA (Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut) cu Carlos Castaneda?

Grupul menţionat la paragraful anterior era format aproape în exclusivitate din persoane care practicau yoga la cursurile de yoga organizate de MISA. Printre yoghini, învăţăturile lui Castaneda/don Juan erau în general extrem de apreciate, iar, în parti- cular, grupul amintit le considera uneori, în unele aspecte, a fi chiar mai importante decât învăţăturile yoghine. Învăţăturile lui Castaneda erau deci puse în practică de către yoghini şi promovate, adeseori chiar şi în afara cursului de yoga.

 

7. Am scris un articol grozav despre Castaneda. Mi-l publicaţi în paginile voastre?

În cazul în care respectivul articol este într-adevăr atât de grozav, da, va fi publicat neîndoielnic cu ocazia primului update al sitului.

 

8. De ce nu pomeniţi nimic despre aspectul X din învăţăturile lui Castaneda?

Din cauză că acest website încă este “Under construction”. Oricum, dacă aveţi infor- maţii despre aspectul în cauză, nu ezitaţi a ni le aduce la cunoştinţă.

 

9. De ce în cazul articolelor reproduse din diverse periodice nu menţionaţi şi data de apariţie a revistei?

Datorită faptului că cel care le-a colectat nu era un împătimit al, să zicem, “Revistei fenomenelor paranormale”, obişnuind să decupeze articolele care îl interesau şi să le păstreze într-un dosar, omiţând din păcate să noteze numărul publicaţiei sau data la care a apărut aceasta. Nu acesta este şi cazul altor reviste (de ex., “Revista misterelor”), unde există din fericire întreaga colecţie, iar menţionarea numărului în care a apărut articolul nu reprezintă o problemă.

 

[Home] [Avertisment] [FAQ] [News] [Biografie] [Cărti] [Articole] [Interviuri] [Foto] [Contact] [Download] [Links]