Avertisment

Citiţi cu mare atenţie!

Această pagină prezintă renunţarea autorilor acestui website la orice fel de implicaţii ar putea avea conţinutul său. Ne derogăm responsabilitatea a tot ce s-ar putea întâmpla relativ la conţinutul acestor pagini, pozitiv sau negativ, unor persoane fizice sau juridice, organice sau anorganice. În cazul în care cineva este înclinat să urmeze diverse tehnici practice descrise aici, atragem atenţia asupra faptului că rezultatul acestora este responsabilitatea exclusivă a celui/celei care a ales să le pună în aplicare pe propria-i piele. Repetăm avertismentul: practicarea unor astfel de tehnici precum cele descrise în aceste pagini se poate solda cu accidente fizice şi psihice grave. Le practicaţi pe riscul dvs.

Autorii acestor pagini nu sunt constituiţi într-o organizaţie oficială sau de tip ONG (organizaţie non-guvernamentală). Nu suntem asociaţi şi nu avem legături cu nici un fel de organizaţie, politică sau apolitică, pentru-profit sau non-profit, ori de orice altă natură. Suntem doar un grup de prieteni cu o pasiune comună. Nu avem nici un fel de culoare politică. Nu urmărim vreun câştig material de pe urma acestui website. Suntem deschişi comunicării şi schimbului de experienţă.

[Home] [Avertisment] [FAQ] [News] [Biografie] [Cărti] [Articole] [Interviuri] [Foto] [Contact] [Download] [Links]