Articole

     Această secţiune este împărţită la rândul său în alte două secţiuni: articole apărute în diverse publicaţii străine sau pe Internet şi articole apărute în presa din România. Momentan, numărul mai mare ale acestora din urmă primează, acest aspect datorându-se faptului că respectivele articole nu necesită a fi traduse, deşi, din punct de vedere calitativ sunt cu mult inferioare. Această stare a lucrurilor se va schimba însă pe măsură ce traducerile din engleză vor fi finalizate.

     O bună înţelegere a conţinuturilor acestor articole este de-a dreptul imposibilă celui care nu este familiarizat măcar într-o mică măsură cu noţiunile şi conceptele prezente în lucrările lui Castaneda. Majoritatea autorilor acestor articole încearcă să surmonteze acest lucru căutând să dea explicaţii în chiar rândurile lor, puţine articole fiind scrise de către specialişti pentru specialişti. Rareori reuşesc însă să o facă într-un mod satisfăcător. Am considerat deci oportun să alcătuim un glosar de termeni, în care toate noţiunile prezente în cărţile lui Castaneda să fie prezentate extensiv, însă într-o manieră cât mai accesibilă cu putinţă. Pentru formarea unei idei corecte referitoare la o noţiune anume, am utilizat toate volumele lui Carlos Castaneda în care respectiva noţiune apare, urmărind realizarea unei sinteze, indispensabile formării unei vederi globale asupra noţiunii în cauză. Aceasta a fost/este una dintre cele mai dificile munci efectuate la realizarea acestui website, numărul termenilor fiind mare, iar realizarea sintezelor anevoioasă. Va trebui deci să menţionăm din nou faptul că, momentan, această secţiune are şi ea destul de puţine pagini.

[Home] [Avertisment] [FAQ] [News] [Biografie] [Cărti] [Articole] [Interviuri] [Foto] [Contact] [Download] [Links]