Home

"A căuta libertatea interioară este singura forţă călăuzitoare pe care o cunosc. Libertatea de a zbura în acea infinitate aflată şi dincolo de limitele acestei lumi. Libertatea de a te dizolva, de a te înălţa, de a fi precum flacăra unei lumânări, care deşi a fost aprinsă aici, în lumina a bilioane de stele, rămâne să strălucească în frumuseţea ei suverană, deoarece, pur şi simplu, nu a pretins niciodată a fi mai mult decât este: o simplă flacără de lumânare. "

Don Juan Matus

     Ţinem a menţiona dintru început faptul că aceasta este o viziune strict personală asupra sistemului de cunoaştere al lui Carlos Castaneda/Juan Matus. Lăsând de-o parte articolele şi interviurile, care au fost traduse cu cea mai mare atenţie, toate celelalte comentarii şi/sau adăugiri reflectă în exclusivitate concepţiile unui grup restrâns de persoane asupra învăţăturilor lui Castaneda/don Juan. Măsura justeţii sau acurateţii acestor comentarii sau interpretări rămâne a fi dată de aprecierea celui preocupat de acest subiect. Personal, noi am căutat păstrarea unui cât mai înalt grad de obiectivitate şi imparţialitate, obţinut, cu necesitate, pe parcursul multor ani de studiu. Referitor la acest aspect, ţinem a sublinia faptul că o viziune obiectivă asupra acestui sistem de cunoaştere nu credem că poate fi obţinută doar prin citirea a două cărţi de-ale lui Castaneda, parcurgerea unui articol senzaţional despre şamani într-o revistă “de paranormal” sau postarea câtorva răspunsuri pe un forum online. Dincolo de multele mii de pagini care ar trebui studiate, se face simţită necesitatea punerii în practică a celor citite (poate chiar şi unele “studii de laborator”), în vederea obţinerii unei corecte imagini globale a acestui sistem de cunoaştere.

Acest website este optimizat pentru rezoluţia 1024 X 768

       Ultimul update:         5 mai 2005

[Home] [Avertisment] [FAQ] [News] [Biografie] [Cărti] [Articole] [Interviuri] [Foto] [Contact] [Download] [Links]